Βοήθεια του Αποθετηρίου

 

Πλοήγηση

Η Πλοήγηση σάς επιτρέπει να δείτε το σύνολο των τεκμηρίων του αποθετηρίου με βάση συγκεκριμένα κριτήρια:

Αναζήτηση

Για να αναζητήσετε σε όλο το Αποθετήριο, χρησιμοποιήστε το πλαίσιο αναζήτησης που υπάρχει στην κορυφή κάθε σελίδας.

Για να περιορίσετε την αναζήτησή σας σε μια συγκεκριμένη συλλογή, πλοηγηθείτε στη συλλογή που σας ενδιαφέρει και χρησιμοποιήστε το πλαίσιο αναζήτησης στη συγκεκριμένη σελίδα.

Το λογισμικό DSpace χρησιμοποιεί τη μηχανή αναζήτησης Apache Lucene. Η συγκεκριμένη μηχανή παρουσιάζει αρκετές προχωρημένες δυνατότητες, οι οποίες μπορούν να σας βοηθήσουν να βρείτε γρηγορότερα τα αποτελέσματα που σας ενδιαφέρουν:

Τι αναζητείται στη γενική αναζήτηση με λέξεις-κλειδιά

Η λέξη/ οι λέξεις που εισάγετε στο κουτί θα αναζητηθούν σε όλα τα πεδία μεταδεδομένων κάθε εγγραφής τεκμηρίου, όπως και στο πλήρες κείμενο όλων των συγγραμμάτων.

Τι δεν αναζητείται - εξαιρούμενες λέξεις

Η μηχανή αναζήτησης αγνοεί κάποιες λέξεις που προκύπτουν συχνά στην αγγλική και στην ελληνική γλώσσα, αλλά δε βοηθούν στην ποιότητα των αποτελεσμάτων. Για την αγγλική γλώσσα, αυτές είναι:

("a", "and" , "are" , "as" , "at" , "be" , "but" , "by" , "for" , "if" , "in" , "into",

"is" ,"it" ,"no" , "not" , "of" , "on" , "or" , "such", "that", "the" , "their", "then", "there",

"these", "they", "this", "to" , "was" , "will", "with")

Οι αντίστοιχες εξαιρούμενες λέξεις για την ελληνική γλώσσα είναι:

(«και»,  «ο», «η», «το», «οι», «τα», «του», «της», «των»,  «τον», «την», «κι», «είμαι»,

«είσαι», «είναι», «είμαστε», «είστε», «στο», «στον», «στη», «στην», «μα», «αλλά», «από»,

«για», «προς», «με», «σε», «ως», «παρά», «αντί», «κατά», «μετά», «θα», «να», «δε», «δεν»,

«μη», «μην», «επί», «ενώ», «εάν», «αν», «τότε», «που», «πως», «ποιος», «ποια», «ποιο»,

«ποιοι», «ποιες», «ποιων», «ποιους», «αυτός», «αυτή», «αυτό», «αυτοί», «αυτών», «αυτούς»,

«αυτές», «αυτά», «εκείνος», «εκείνη», «εκείνο», «εκείνοι», «εκείνες», «εκείνα», «εκείνων»,

«εκείνους», «όπως», «όμως», «ίσως», «όσο», «ότι»)

Αποκοπή

Χρησιμοποιήστε έναν αστερίσκο (*) μετά από τη ρίζα μιας λέξης για να λάβετε όλα τα αποτελέσματα που περιέχουν λέξεις που ξεκινούν με αυτή τη ρίζα, για παράδειγμα:

μια αναζήτηση select* θα εμφανίσει αποτελέσματα όπως: selects, selector, selectman, selecting,

μια αναζήτηση ελλ* θα εμφανίσει αποτελέσματα όπως: Ελλάδα, ελληνική, ελληνικές, ελληνισμού,

Επίσης, ο αστερίσκος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στη μέση μιας λέξης, υποκαθιστώντας πολλαπλούς χαρακτήρες. Έτσι, μια αναζήτηση ελλ*ικός θα εμφανίσει αποτελέσματα για «ελληνικός» και «ελλαδικός».

Το ερωτηματικό (?) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αντικαταστήσει ένα μοναδικό χαρακτήρα. Έτσι, η αναζήτηση te?t θα εμφανίσει αποτελέσματα για τις λέξεις test, text.

Stemming

Η μηχανή αναζήτησης αυτόματα αποκόπτει τις κοινές καταλήξεις λέξεων για να συμπεριλάβει πληθυντικό αριθμό, παρελθοντικούς χρόνους κτλ. Συνεπώς, η αναζήτηση της λέξης «ψηφιακός» θα επιστρέψει αποτελέσματα που περιέχουν και τις λέξεις ψηφιακού, ψηφιακή, ψηφιακές κτλ.

Αναζήτηση Φράσεων

Για να αναζητήσετε χρησιμοποιώντας πολλές λέξεις ως φράση, χρησιμοποιήστε εισαγωγικά (") για να περικλείσετε μια φράση.

Συμπερίληψη συγκεκριμένης λέξης

Βάλτε το σύμβολο συν (+) πριν από μια λέξη αν ΠΡΕΠΕΙ να εμφανίζεται στα αποτελέσματα της αναζήτησης. Για παράδειγμα, στην ακόλουθη αναζήτηση η λέξη «συγγράμματα» είναι προαιρετική, αλλά η λέξη «ηλεκτρονικά» πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στα αποτελέσματα.

Χρησιμοποιήστε «ανεπιθύμητες» λέξεις για να απομακρύνετε τεκμήρια

Βάλτε το σύμβολο πλην (-) πριν από μια λέξη αν θέλετε να μην εμφανίζεται στα αποτελέσματα της αναζήτησης. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το NOT. Αυτό μπορεί να περιορίσει την αναζήτησή σας απομακρύνοντας τυχόν ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Για παράδειγμα, στις αναζητήσεις

θα λάβετε αποτελέσματα που περιέχουν τη λέξη «ηλεκτρονικά», εκτός από αυτά που περιέχουν και τη λέξη «συγγράμματα».

Αναζήτηση με λογικούς τελεστές

Οι ακόλουθοι λογικοί τελεστές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συνδυάσουν όρους. Σημειώστε πως πρέπει να εισάγονται με ΚΕΦΑΛΑΙΑ!

AND - για να περιορίσετε τα αποτελέσματα σε αυτά που περιέχουν όλες τις λέξεις ή φράσεις που έχουν συνδυαστεί με αυτόν τον τελεστή, π.χ.

θα ανακτήσει όλα τα τεκμήρια που περιέχουν ΚΑΙ τις δύο λέξεις «ηλεκτρονικά» και «συγγράμματα».

OR - για να διευρύνετε την αναζήτηση ώστε να συμπεριλάβει οποιαδήποτε από τις λέξεις ή φράσεις που βρίσκεται δίπλα από αυτόν τον τελεστή

θα ανακτήσει όλα τα τεκμήρια που περιέχουν ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ από τις λέξεις «ηλεκτρονικά» ή «συγγράμματα».

Παρενθέσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ομαδοποιήσουν τους όρους αναζήτησης σε σύνολα, και οι τελεστές μπορούν έπειτα να χρησιμοποιηθούν για όλο το σύνολο.

Ασαφής αναζήτηση

Η μηχανή αναζήτησης υποστηρίζει ασαφείς αναζητήσεις σε λεξικογραφικά κοντινούς όρους, χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο της απόστασης Levenshtein. Για να πραγματοποιήσετε μια ασαφή αναζήτηση, χρησιμοποιήστε το σύμβολο ~ στο τέλος μιας λέξης. Για παράδειγμα, η αναζήτηση ρήμα~ θα εμφανίσει αποτελέσματα για τις λέξεις ρήμα, βήμα, σήμα κτλ.

Αναζήτηση εγγύτητας

Η μηχανή αναζήτησης υποστηρίζει την εύρεση λέξεων που απέχουν μεταξύ τους συγκεκριμένη απόσταση. Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση εγγύτητας, χρησιμοποιήστε και πάλι το σύμβολο ~ στο τέλος μιας φράσης. Για παράδειγμα, αν θέλετε να βρείτε έγγραφα που περιέχουν τις λέξεις «συγγράμματα» και «αποθετήρια» σε απόσταση το πολύ 10 λέξεων μεταξύ τους, χρησιμοποιήστε την αναζήτηση: "συγγράμματα αποθετήρια"~10.

Φιλτράρισμα αποτελεσμάτων

Όταν πραγματοποιήσετε μια αναζήτηση, μπορείτε να περιορίσετε τον αριθμό των αποτελεσμάτων εφαρμόζοντας συγκεκριμένα φίλτρα σε αυτά. Η εφαρμογή φίλτρων μπορεί να γίνει μέσω της αντίστοιχης φόρμας που υπάρχει στη σελίδα αναζήτησης.

Τα πεδία μεταδεδομένων στα οποία μπορείτε να εφαρμόσετε φίλτρα είναι τα ακόλουθα: τίτλος, συγγραφέας, λέξη-κλειδί, τύπος τεκμηρίου και ημερομηνία δημοσίευσης. Κατά τον ορισμό ενός φίλτρου, προσφέρεται η δυνατότητα αυτόματης συμπλήρωσης, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Το επόμενο φίλτρο θα διατηρήσει μόνο όσα τεκμήρια έχουν τίτλο «Το διαδραστικό ηλεκτρονικό βιβλίο».

Κάθε φίλτρο που προστίθεται, εμφανίζεται στην ενότητα «Ενεργά Φίλτρα» της σελίδας αναζήτησης:

από όπου μπορείτε και να αφαιρέσετε φίλτρα, πατώντας το κουμπί διαγραφής (με την ένδειξη Χ). Εναλλακτικά, το φιλτράρισμα των αποτελεσμάτων μιας αναζήτησης μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της μπάρας που εμφανίζεται στο δεξιό μέρος της σελίδας αναζήτησης. Για παράδειγμα, αν θέλετε να επιλέξετε όλες τις παρουσιάσεις που περιέχονται στα αποτελέσματα μιας αναζήτησης, θα πρέπει να πατήσετε την τιμή «Παρουσίαση» από το πεδίο Τύπος.